LEED


ENERJİ TASARRUFLU OFİS ALANLARI...
• Yağmur suyu ve gri suyun geri kullanımı
• Çevreyi korumaya yardımcı
• Doğal ışıktan yararlanma
• Yoğuşma suyunun geri kullanımı

ÇEVRECİ...
• LEED Gold sertifikası adayı
• 10 bin m² yeşil alan
• Elektrikli arabalar için otopark ve şarj ünitesi
• Geri dönüşümlü malzeme kullanımı

ÇEVRE DOSTU BİNALAR VE LEED


Küresel ısınma ve temiz su kaynaklarının azalması gibi çevresel sorunların giderek ciddi boyutlara ulaştığı günümüzde binaların çevre dostu / sürdürülebilir bir anlayışla inşaa edilmesi daha fazla önem kazanmaktadır.

İnsan hayatının yaklaşık yüzde 90’ı binalarda geçmektedir Yapılan araştırmalar sonucunda, dünyadaki enerji tüketiminin yaklaşık yüzde 40’ının, su tüketiminin ise yaklaşık yüzde 30’unun binalardan kaynaklandığı ortaya konulmuştur. Bu sebepler, daha az kaynak tüketen, daha verimli, daha yaşanabilir çevre dostu binalara olan gereksinimi ön plana çıkartmaktadır.

Çevre dostu binalar sadece enerji ve su tasarrufu sağlamakla kalmayıp bina sakinlerinin sağlığına ve konforuna da büyük önem vermektedir. Çevre dostu binalar tasarlanırken iç mekan hava kalitesi, doğal aydınlatma, atık yönetimi, sıcaklık ve nem kontrolü gibi insan sağlığını direk etkileyen unsurlar göz önünde bulundurulmakta, ayrıca bina inşaatlarında kullanılan yöntemler ile son kullanıcıya daha temiz bir ortam bırakılması hedeflenmektedir. Araştırmalara göre, çevre dostu binalarda çalışan veya yaşayanların diğer binalardakilere göre daha az hastalandıkları ve çalışma performanslarının daha yüksek olduğu görülmektedir.

Bu noktada çevre dostu bina yapımını çevreye olan bütün etkilerini göz önüne alıp bütünsel bir yaklaşımla inceleyen, bir yol haritası çizen ve uluslararası standartları buna entegre eden, dünyaca kabul edilmiş ve uygulanmakta olan değerlendirme ve sertifikasyon sistemlerinden faydalanılması önem kazanmaktadır. Bu sistemlerin en yaygın olarak bilinenlerinden biri A.B.D çıkışlı LEED sertifikasyon sistemidir.

LEVENT 199 PROJESİ VE LEED SERTİFİKASYON ÇALIŞMALARI


1998 yılında ortaya çıkan LEED sertifika sistemi, Amerikan Yeşil Binalar Konseyi (USGBC) tarafından geliştirilmiş bir çevre dostu bina sertifikasyon sistemidir. İngilizce açılımı “Leadership in Energy and Environmental Design” dır. LEED sisteminin değişik bina tiplerine uygun, halen yürürlükte veya geliştirilmekte olan farklı kategorileri bulunmaktadır. Levent 199 Ofis projesi de, LEED Core & Shell kategorisinde “Altın” seviyesinde sertifika hedeflemektedir. Bu kapsamda birçok çevre ve insan dostu özellik proje tasarımına ve inşaatına entegre edilmiştir.

Levent 199 projesi tasarımında ve inşaatında LEED kriterlerine uyum sağlayarak, yapılaşmanın çevreye verdiği olumsuz etkileri önleyecek, ayrıca kullanılan stratejiler ve sistemler sayesinde binaların operasyonu sırasında oluşacak işletim giderlerini azaltarak, bina kullanıcılarının giderlerini düşürecektir.

LEED Sistemi kapsamında Levent 199 projesinde uygulanan ve öngörülen sürdürülebilir stratejiler ve çözümlerden bazıları şunlardır:
• Sürdürülebilir arazi ve lokasyon
• Su verimliliği
• Enerji verimliliği
• Malzeme ve kaynak yönetimi
• İç mekan kalitesi ve kullanıcı konforu